Giới thiệu


CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

1. Du học Hoa Kỳ:

 • Du học Hè
 • Học bổng Trung học Công Lập – visa F1/ J1
 • Học bổng trung học tư thục 30%-70% – Bước đệm vững chắc vào các trường dại học danh tiếng.
 • Học bổng đại học
 • Chương trình On Campus – bước chuyển vào các đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ
 • Chương trình Cao đẳng cộng đồng – Văn bằng kép

2. Du học Canada:

 • Du học hè
 • Chương trình Trung học phổ thông công lập Canada – Chi phí tiết kiệm, bước chuyển thuận lợi vào đại học
 • Học bổng trung học tư thục Canada
 • Chương trình Canada Express Study – CES 2018
 • Chương trình đại học và sau đại học
 • Chương trình học và thực tập hưởng lương

3. Du học Úc- New Zealand:

 • Chương trình học thử Phổ thông trung học
 • Chương trình trung học công lập
 • Chương trình trung học tư thục
 • Chương trình đại học
 • Chương trình vừa học và thực tập hưởng lương ngành nhà hàng khách sạn

4. Du học Anh và các nước Châu

 • Chương trình Pathway vào các đại học danh tiếng

5. Du học Singapore:

 • Học bổng 30%-80%- Chương trình vừa học vừa thực tập hưởng lương cao ngành Nhà Hàng Khách Sạn